Utdrag av omtale Galleri Åkern

Yngvill Lassem er lidenskapelig opptatt av kunsten og av å male. Det bringer både henne og oss som tilskuere til større dybder i opplevelsen av maleriet. Hennes bilde er abstrakt, men til de som måtte mene at det abstrakte ikke når inn til dem, er det bare å oppsøke Yngvills bilder. De lar oss ikke stå uberørt tilbake .For hun formidler en energi og en kraft som det er godt

å møte i en tid da det ofte kan virke som det er overflate det gjelder. Lassem har gått fra det lyse til å bli kastet ut i en kamp med kontrastene i lys og mørke, formidlet gjennom korte eller lengre opphold på hele fargeskalaen

                                                                      Paula Fure, høyskoledosent og gallerist